Spotkart

En herlig dugnad fra klubbens mest dedikerte medlemmer har resultert i et nyttig spotkart.

Populære spotter på vinterstid er Finlandsfjellet, Kroken, Takvatnet og Fjellheisen.
Populære spotter på sommerstid er Langnes, Breivikeidet og Sommarøy.

Vis Spotguide for Tromsø kiteklubb i et større kart, og få bedre oversikt over de ulike spottene.


Styret 2018

Per-Idar Følkner (styreleder)
Ine Holand (Kasserer)
Tor-Albert With Karlsen (styremedlem)
Kamila Stankiewicz (styremedlem)

Andre kontaktpersoner

MSK-ansvarlig: Ørjan Pettersen
Utstyrsansvarlig: Espen Norbye
Leder vindgruppa: Bjørn Stien

Kontakt oss

Tromsø Kiteklubb
Postboks 3607 Guleng
9278 Tromsø
E-post: tromsokiteklubb@gmail.com

Cinque Terre

 ©Copyright 2018 - 2018 Tromsø Kiteklubb