Medlemskap i TKK

Medlemskapet koster kr 200 pr. år. Er du under 18 år, må foreldre/foresatte samtykke foreligge før innmelding kan godkjennes.

Medlemskontigent dekker utgifter til bla web, drift av båt og vindmålere. Vi har vindmålere som er utplassert på de beste kitespottene i Tromsø, og vi jobber med å få utplassert flere vindmålere.

Klubben legger stor vekt på at innbetalte midler skal komme alle medlemmene til gode.

Medlemskap betaler du via Vipps 506149 - Tromsø Kiteklubb“

MEDLEMSFORDELER

FLUID

10 % rabatt på ordinære veiledende priser. Kontakt Fluid direkte for å få rabatten.
Besøk hjemmeside

ivinden.no.

Det gis 15% på alt kiterelatert utstyr
Benytt rabattkoden «TKK» på nettbutikken ved bestilling Ved større innkjøp ta direkte kontakt med ivinden for spesialpriser.
Besøk hjemmeside

URGE

10% rabatt på ordinære veiledende pris.
Grupper på større enn 2 bes tas kontakt for ytterligere tilbud nå de handler sammen.
Medlemsskap må dokumenteres på forespørsel.
Besøk hjemmeside

FLYT

Flyt har egne flyt-kort som gir klubbfordeler.
Dette bestilles av hvert enkelt medlem ved å sende e-post med navn, klubb og alder.
Betingelser for å få dette kortet et at man er medlem og over 20 år.

FRILUFTSBUTIKKEN

15% rabatt på ordinære veiledende priser i butikken.
Besøk hjemmeside

FJELLHEISEN

Medlemmer i klubben får rabatt på Fjellheisen.
Ved forespørsel må du kunne framlegge svarmail fra tkk på kjøp av medlemskontigent

  • Tur/retur for prisen av "kun ned", for tiden NOK 70.
  • Kjøp av klippekort til NOK 800 gir en pris på NOK 40 per tur/retur.

ANSVARSERKLÆRING

Tromsø Kiteklubb er pr. dags dato en klubb som kun driver promoterende virksomhet for kiting, og påtar seg således intet ansvar for det enkelte medlems aktiviteter. Det være seg aktiviteter som det enkelte medlem måtte foreta seg på egen hånd, eller under arrangementer som formelt sett arrangeres av Tromsø Kiteklubb.

Denne ansvarserklæringen stadfester at du er inneforstått med følgende :

1. Tromsø Kiteklubb kan ikke under noen omstendigheter gjøres ansvarlig i forbindelse med medlemmers aktiviteter som forårsaker ulykke eller skade på andre eller tredjemanns interesse.
2. Medlemmer i Tromsø Kiteklubb skal lære seg gjeldene kjøreregler og overholde disse både på sjøen og på land.
3. Alle medlemmer skal bruke en fungerende kite-leash.
4. Medlemmene forplikter seg til å kontrollere kiten på en slik måte at de ikke skremmer, er til bry eller setter andre mennesker i fare.
5. Medlemmer skal ved ulykke eller skade på annen manns eiendom alltid informere behørig myndighet.

Som medlem i Tromsø Kiteklubb oppfordres du sterkt til å:
6. Gjennomgå praktisk og teoretisk kurs i forbindelse med kiting.
7. Anskaffe forsikring mot ulykke, skade og ansvar.
8. Aldri kite alene.
9. Forsikre deg om at utstyret er i orden og at sikkerhetssystemer/utløsermekanismer fungerer slik det er tiltenkt.
10. Bruke hjelm og annet passende beskyttelsesutstyr i all befatning med kiting på land eller vann.

Erklæringen vil være gjeldende helt til en ny erklæring trer i kraft. Ved overgang til ny erklæring vil dette være nedtegnet i klubbens vedtekter.
Ved betaling av medlemsskap, bekrefter du også at du har lest og godkjent vår ansvarserklæring.

Styret 2019

Morten Bergesen (Styreleder)
Kamila Anna (Kasserer)
Ine Holand (Styremedlem)
Thomas Holm Osbakk (Styremedlem)
Lars Erik Tunby (Styremedlem)

Andre kontaktpersoner

MSK-ansvarlig: Ørjan Pettersen
Utstyrsansvarlig: Espen Norbye
Leder vindgruppa: Bjørn Stien

Kontakt oss

Tromsø Kiteklubb
Postboks 3607 Guleng
9278 Tromsø
E-post: tromsokiteklubb@gmail.com

Cinque Terre

 ©Copyright 2018 - 2019 Tromsø Kiteklubb